Basma (2024) บัสมา

IMDb: 4.6/10
View: 9
Sound:

เรื่องย่อ

หญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียที่กําลังศึกษาอยู่ต่างประเทศกลับมาที่เจดดาห์ซึ่งเธอรู้ว่าครอบครัวของเธอปกป้องเธอจากความจริงที่ยากลําบาก.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun