BLOODSHOT (2020) จักรกลเลือดดุ

IMDb: 6.5/10
View: 476
Sound: พากย์ไทย

เรื่องย่อ

BLOODSHOT (2020) จักรกลเลือดดุ Ray Garrison ทหารที่ถูกสังหารถูกสร้างใหม่ด้วยพลังอำนาจ


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun