เรื่องย่อ

เรื่องราวของไอคอนเร้กเก้ที่บ็อบมาร์เลย์เอาชนะความทุกข์ยากและการเดินทางเบื้องหลังเพลงปฏิวัติของเขา.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun