CODE 8 (2019) ล่าคนโคตรพลัง

IMDb: 5.7/10
View: 549
Sound: พากย์ไทย

เรื่องย่อ

CODE 8 (2019) ล่าคนโคตรพลัง คนงานก่อสร้างที่มีพลังอำนาจตกอยู่ในกลุ่มอาชญากรเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือแม่ที่ป่วยของเขา


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun