เรื่องย่อ

นักฆ่าที่เกษียณอายุราชการถูกดึงกลับไปสู่การปฏิบัติเมื่อเพื่อนของเขาค้นพบแผนการสมคบคิดที่เป็นอันตรายที่เป็นหัวใจของรัฐบาลแอฟริกาใต้.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun