Maharaj (2024) มหาราช

IMDb: 6.2/10
View: 35
Sound:

เรื่องย่อ

จากคดีในศาลประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงนักข่าวที่กล้าหาญตั้งคําถามถึงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของผู้นําที่เคารพนับถือ.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun