MILESTONE (2021) 500,000 กิโลเมตร

IMDb: 6.2/10
View: 71
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

หลังจากขับรถทำระยะทางมาได้ 500,000 กิโลเมตรไม่นาน คนขับรถบรรทุกที่เพิ่งสูญเสียคนใกล้ชิดอาจต้องสูญเสียหน้าที่การงาน เมื่อตัวตนของเขากำลังจะถูกพิสูจน์ผ่านเด็กฝึกงานคนใหม่


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin