เรื่องย่อ

คนในครอบครัวที่ถูกต้อนด้วยหนี้ตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสและสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ที่จะหายไป.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun