เรื่องย่อ

Johnny Rico ถูกเรียกให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อกำจัดแมลง


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin