Wild Tales (2014) อยากมีเรื่องใช่ป่ะจัดให้

IMDb: 8.1/10
View: 592
Sound: พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Wild Tales (2014) อยากมีเรื่องใช่ป่ะจัดให้
เรื่องสั้นหกเรื่องที่สำรวจความสุดขั้วของพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในความทุกข์

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin