A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD (2019)

IMDb: 5.2/10
View: 285
Sound: พากย์ไทย

เรื่องย่อ

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD (2019) สร้างจากเรื่องจริงของมิตรภาพในชีวิตจริงระหว่างFred Rogersและ Lloyd Vogel นักข่าว


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun