เรื่องย่อ

หลังจากทําลายวันหยุดของครอบครัวของเขาก่อนที่มันจะสามารถเริ่มต้นได้คริกเก็ตพยายามแก้ไขความผิดของเขาโดยอาสาสมัครครอบครัวของเขาเพื่อทําภารกิจเกษตรกรรมทดลองในอวกาศ.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun