BIOGRAPHY OF THE MUTANTS 2 (2017)

IMDb: 5.4/10
View: 87
Sound:

เรื่องย่อ

แก๊งนักรบผู้กล้าหาญ The Mutants เดินทางสุดอันตรายสู่ความไม่รู้ในละครแอ็คชั่นเรื่องนี้ เมื่อเปิดเผยแผนการลับที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ถูกลักพาตัว พวกมิวแทนท์จึงรวมกลุ่มกันต่อต้านความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่


เรียบเรียงข้อมูลโดย: post@mymovie2fun