เรื่องย่อ

Call Me Country สํารวจคําจํากัดความของเพลงคันทรี่ที่มีผลกระทบจากBeyoncéเนื่องจากศิลปินผิวดําในแนชวิลล์ยังคงต่อสู้เพื่อทัศนวิสัย.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun