In the Heights (2021)

IMDb: 7.5/10
View: 121
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เจ้าของร้านขายเหล่าที่คอยช่วยเหลือคนจนและผู้ที่ต้องการให้ช่วย ซึ่งเรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในนิวยอร์ก แต่การดำรงชีวิตของเขาคือการประหยัดเงินทุกๆ เพนนีในทุกๆวัน สำหรับการใช้จ่านที่จำเป็นและการร้องเพลงของเขาก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าที่คิดเอาไว้


เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]