Kill Command (2016)

IMDb: 5.7/10
View: 41
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องราวในอนาคตอันใกล้ ที่ทำให้คนต้องพึ่งสังคมเทคโนโลยี ที่มีหุ่นยนตร์เป็นคำสั่งต้องฆ่า


เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]