Life After Fighting (2024)

IMDb: 6.5/10
View: 33
Sound:

เรื่องย่อ

อาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้ต้องเผชิญกับการหายตัวไปของนักเรียนสองคนของเขาทําให้เขาเผชิญหน้าโดยตรงกับกลุ่มผู้ค้าเด็กนานาชาติ.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun