Mosley (2019)

IMDb: 6.5/10
View: 146
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เรียกว่า “thoriphants” กบฏต่อชีวิตของพวกเขาจาก servitude และเริ่มดําเนินการในการเดินทางที่ทรยศเพื่อค้นหาเมือง Uprights ที่น่าตื่นตา


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin