Needle in a Timestack (2021)

IMDb: 3.7/10
View: 16
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

นิคและจานีนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งสามีเก่าของจานีนบิดเบี้ยวเวลาที่จะพยายามแยกพวกเขาออกจากกัน เมื่อความทรงจำของนิคหายไป เขาต้องตัดสินใจว่าจะเสียสละอะไรเพื่อยึดหรือปล่อยวางทุกอย่างที่เขารัก


เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]