SNIPER THE WHITE RAVEN (2022)

IMDb: 5.1/10
View: 12
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Mykola เป็นผู้รักความสงบที่แปลกประหลาดที่ต้องการเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เมื่อสงครามเริ่มต้นที่ Donbass โลกที่ไร้เดียงสาของ Mykola กำลังพังทลายลงเมื่อกลุ่มติดอาวุธสังหารภรรยาที่ตั้งครรภ์ของเขาและเผาบ้านของเขาให้พังทลาย กู้คืนแล้ว


เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]