เรื่องย่อ

ชายหนุ่มคนหนึ่งอาเรนถูกคัดเลือกเข้าสู่สมาคมลับของคนผิวดําที่มีมนต์ขลังซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความสําคัญสูงสุด: ทําให้ชีวิตของคนผิวขาวง่ายขึ้น.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin@mymovie2fun