The Unfamiliar (2020)

IMDb: 4.2/10
View: 38
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

แพทย์ของกองทัพอังกฤษกลับมาจากสงครามโดยคิดว่าเธอมีพล็อตเพียงเพื่อที่จะค้นพบว่ามีความร้ายกาจในการทำงานมากขึ้นทำให้เธอรู้ว่าไม่คุ้นเคย


เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin