WRITE ABOUT LOVE (2019)

IMDb: 5.4/10
View: 63
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องราวของนักเขียนสาวที่ร่วมทีมกับนักเขียนชายผู้มากประสบการณ์ ทั้งสองต้องทำงานร่วมกันเพื่อเขียนบทเรื่องราวความรักที่ยังไม่เสร็จใหม่


เรียบเรียงข้อมูลโดย: post@mymovie2fun