Yakuza Princess (2021)

IMDb: 4.5/10
View: 18
Sound:

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

ที่ผู้หญิงรวยๆเพื่อครึ่งหนึ่งของยากูซ่าข่าวอาชญากรรม forges นไม่ค่อยดีทุกครั้งพันธมิตรกับ amnesiac คนแปลกหน้าที่เชื่อว่าเป็นดาบโบราณ binds พวกเขาสองคนโชค. เธอต้องถูกปลดปล่อสงครามกับอีกครึ่งนึงของ the syndicate ใครต้องการของเธอตายไปแล้ว


เรียบเรียงข้อมูลโดย: [email protected]